Annonse


Få nordmenn kjøper DVD

Det er butikksjef Edward Lygre i Bergens Musikhandel AS som sier dette.

Bergens Musikhandel har solgt spillere for Digital Video Disk (DVD), siden slutten av februar. Spillerene, som er produsert av Panasonic, koster 6.595 kroner i utsalg.

Vietnamesere
– Så langt er det innvandrere med asiatisk bakgrunn, og da særlig vietnamesere, som har vist største kjøpsiver. Bare noen gangske få nordmenn har hittil valgt å investere i den nye DVD-teknologien.

Programvaremangel
Mangel på software tilgjengelig i Europa gjør at man hittil bare kan bruke DVD-spilleren som en ordinær CD-spiller. Det finnes ikke på markedet musikk eller filmer innspilt ved hjelp av den nye DVD-teknologien.

Programvare utviklet i USA har innlagt sperrer som gjør at den ikke kan spilles på en DVD-spiller solgt for det europeiske markedet.

Egenimport
Asiatene derimot har, via egenimport, tilgang på DVD-musikkinnspillinger laget i Japan. Det er i Japan at hovedtyngen av DVD-innspillinger beregnet for det asiatiske markedet foregår.

Japansk programvare hører til samme kategori som den europeiske. Det finnes derfor ingen sperrer som hindrer at den blir avspilt i Europa, slik det er tilfelle med amerikansk programvare, i følge Lygre.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse