Arkiv

Annonse


17. mai ikke bare norsk

ArkivMens telekommunikasjon og sport var tema i fjor, er dert telekommunikasjonens betydning for humanitær hjelp som er i søkelyset når hele verden feirer den internasjonale teledagen 17. mai.

Stiftelsesdag
17. mai er valgt fordi ITU (International Telecommunications Union) ble grunnlagt 17. mai 1865. Det skjedde i Paris, og Norge var ett av 20 land som var med fra første stund. I dag har ITU 185 medlemsland og mer enn 400 medlemmer fra næringslivet.

Markeres forskjellig
Det er opp til hvert enkelt land om de ønsker å markere dagen eller ikke. I Genève, som er base for ITU, markeres dagen med blant annet demonstrasjon av radiolinkutstyr som brukes i forbindelse med hjelpearbeid. Det arrangeres også en utstilling av barnetegninger med utgangspunkt i tema.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse