Annonse


Telenor på vei mot børs?

Stortinget kom med et massivt nei til delprivatisering i januar; nå kommer den første sprekken.

Stortingsrepresentant Gunnar Halvorsen fra Aust-Agder mener Telenor må sikres kapital til blant annet flere store prosjekter i utlandet.

– Må satse
– Telenor trenger mer kapital for å greie dette. Det er ingen gode grunner til ikke å la Telenor hente inn penger over børs, sier Halvorsen til Dagens Næringsliv.

Halvorsen mener Telenor er avhengig av å utvikle seg, og at Telenor må gis muligheten til å satse på store internasjonale prosjekter for at en fortsatt utvikling skal være sikret.

Hydro-modell
I januar erklærte samferdselsminister Sissel Rønbeck at hun ikke så noen grunn til ådelprivatisere Telenor etter en tilsvarende ordning som Norsk Hydro. Staten eier 51 prosent av aksjene i dette selskapet.

Telenors konsernsjef Tormod Hermansen hadde da erklært at han ønsket å hente inn fem til seks milliarder over børsen i to omganger.

Ikke prinsipprytter
– Ingen prinsipprytter, var karakteristikken Rønbeck ga seg selv i januar, – men jeg kan ikke se at det skulle være behov for å selge ut aksjer eller delprivatisere Telenor i dagens situasjon.

Hermansen sonderer
I følge Dagens Næringsliv har Hermansen sondert Stortinget for å se på mulighetene for en kapitalutvidelse.

Høyre som la fram forslag om å åpne for private eiere i Telenor er skeptiske til å investere penger i et fortsatt helstatlig eid selskap. Kristelig Folkeparti og Senterpartiet ønsker ikke at Telenor skal investere i utlandet .

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse