Arkiv

Annonse


Nera-avtale til 140 mill.

ArkivDette er en av de største enkeltavtalene Nera vil inngå på radiolinje dette året. Den “typiske” kontraktsverdien ligger på mellom 20 og 80 millioner kroner.

Halvparten av leveransen skal skje dette året. Resten skal leveres i 1998.

Service-leveranse
Utstyret skal utgjøre ryggraden i et nasjonalt kommunikasjonsnettverk som knytter hovedstaden Caracas sammen med Maracaibo i vest og Maturin i Øst.

Nera skal levere både digitalt SDH-utstyr og lavkapasitets, analogt PDH-utstyr. Avtalen innebærer at Nera også skal bistå med tjenester og service i tilknytning til nettbyggingen.

Annonse


Ny operatør
CNH Communications Venezuela C.A er en av de nye, kommersielle teleoperatørene i det søramerikanske landet. Operatøren har spesialisert seg på tjenesteytelser til oljeselskaper og andre internasjonale selskaper med stort kommunikasjonsbehov.

Alle viktige befolkningsområder i Venezuela skal være omfattet av nettverket innen utgangen av neste år. Det nye nettet skal ha ATM-kvalitet.

Annonse