Annonse


Kontrakt til Cap Gemini

Det amerikanske handelskammeret overlater drift, brukerstøtte, vedlikehold og videreutvikling av sine IT-systemer til Cap Gemini.

Bygger nye systemer
En viktig del av kontrakten er tranformasjonsprosjektene der Cap Gemini skal bytte ut handelskammerets IT-systemer og infrastruktur med nye systemer.

Norske Cap Gemini satser også sterkt innen outsourcing av drift og forvaltning av IT-systemer.

Annonse