Annonse


Jentene oppdager data

Jenter er i ferd med å oppdage elektroniske medier. Mens det i 1995 bare var ni prosnet av alle jenter mellom 9 og 15 år som brukte hjemme-PC eller TV-spill daglig, hadde andelen steget til 23 prosent i fjor.

Heler innpå
Tallene viser at jentene nå er i ferd med å hale innpå jevnaldrende gutter når det gjelder å bruke elektroniske medier. Fire av ti gutter i samme aldersklasse brukte hjemme-PC og TV-spill daglig i fjor, og det er like mange som i 1995, i følge SSB.

Hjemme-PC mer pop
Mens TV-spillene før var mest populære blant de aller yngste, peker dataene i den siste undersøkelsen i retning av at hjemme-PCen er i ferd med å overta som det mest brukte mediet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse