Annonse


Få vil ha nettporno

I en meningsmåling utført av Chilton Research Services, svarer 80 prosent av de spurte at de støtter en eller annen form for offentlig inngrep for å beskytte unge under 18 år mot pornografi og annet seksulet eksplisitt materiale.

Mot inngrep
I en meningsmåling foretatt i fjor, svarte imidlertid 44 prosent at de generelt var imot at det offentlige grep inn for å regulere innholdet på Internett. 39 prosent var for offentlige inngrep.

Mindre sensurvillige
Målingen er foretatt mellom 16. og 20 april og omfatter 1024 personer, med og uten Internett i hjemmet. Holder vi dem uten Internett i hjemmet utenfor undersøkelsen, synker prosenten av dem som ønsker en eller form for sensur til 63.

Talsgrupper for frihet på nettet mener resultatene skyldes hysteri i massemedia.

Annonse