Annonse


Skifter fra TV til chips

Produksjonen av fargefjernsyn ved Nagano-fabrikken har ikke vært særlig lønnsom. Dette er årsaken til at japanske Mitsubishi Electric ønsker å heller produsere mer lønnsomme halvledere i fabrikken.

TV siden 1969
Fargefjernsynsproduksjonen skal flyttes til selskapets fabrikk i Kyoto, i følge uttalelser til nettmagasinet Nikkei. Det har vært produksjon av fargefjernsyn vedi Nagano-fabrikken siden 1969, så det er sterke følelser som settes i sving. Samtaler mellom ledelsen og fagforeningene er igang, og ventes å være fullført innen utgangen av juni.

Den nye fabrikken vil bli organisert som et heleid datterselskap til Mitsubishi. Arbeidsoppgavene er ikke offentliggjort enda, men det forventes at det vil bli produksjon og montasje av halvlederkomponenter og kvalitetskontroll av liknende produkter.

Annonse