Annonse


Ny IT-organisasjon

Sørlandets Teknologiforum skal å være en paraplyorganisasjon for IT-satsingen på Sørlandet, og har som formål å stimulere til idéskaping og bedriftsetablering. Stiftelsen har også ambisjoner om å videreutvikle det Sørlandske nærings- og kompetansemiljø innenfor IT-relatert høyteknologi.

Starter med to millioner
Ericsson AS og Telenor AS er blant investorene som til sammen har lagt to millioner kroner i den potten som er selskapets startkapital. 85 prosent av disse pengene skal brukes til å drive stiftelsen de to første årene. I utgangspunktet skal det være en ansatt – administrerende direktør Alf Henning Olsen.

Stifterne skal i tillegg til å investere i startkapital, bidra aktivt med råd, kompetanse og praktiske ting i forbindelse med oppstart av nyetableringer.

Investeringsselskap på trappene
Det er i tillegg til stiftelsen planlagt et investeringsselskap. Ingen av stifterne har forpliktet seg til å spytte kapital inn i investeringsselskapet, men i følge skipsreder Andreas Ugland vil det ikke by på problemer å reise de 60-100 millionene de i utgangspunktet trenger.

Annonse


– Det er stor vilje til å satse på Sørlandet nå. Men det viktigste er at vi gjennom stiftelsen har fått Sørlandet til å trekke sammen. Det må være en vilje og idealisme i det private næringsliv. Vi må se utover bare oss selv og vårt eget, sa Ugland.

Kompetent kapital og aktive eiere
– Vi mener å ha et veldig godt utgangspunkt for å videreutvikle IT-miljøet på Sørlandet med dette teknologiforumet. Det er kompetent kapital og aktive eiere vi har knyttet sammen, sier Alf Henning Olsen, som vil bli ansatt som administrerende direktør på stiftelsens første styremøte.

Annonse