Annonse


Mindre i pluss for Telia

Telias overskudd første kvartal sank med 20 prosent i forhold til fjoråret. Selv om telemarkedet vokser er overskuddet blitt mindre. Det endte opp med 554 millioner svenske kroner i gevinst, etter at omsetningen økte med åtte prosent. Telia melder også at virksomheten i Norge og Danmark går bra.

Pensjoner
Telia har betalt nesten en halv milliard i personalkostnader i forbindelse med omstrukturering av selskapet. Store deler av summen gjelder førtidspensjon.

Men overskuddet har økt med nesten 50 prosent om en ser bort fra denne utgiften.

– Det underliggende resultatet er blitt kraftig forbedret etter at våre virksomheter er blitt ytterlige rasjonalisert, sier Telias konsernsjef Lars Berg til TT.

Internett og mobiltelefoni
Telia regner med en fortsatt sterk vekst. Særlig gjelder dette for områdene Internett og mobiltelefoni. Men marginene presses i en stadig sterkere konkurranse.

Telia melder også at de har utviklet en rekke nye tjenester som ennå ikke er lansert. Men satsningene er dyre og inntektene beskjedne, heter det.

Telia opplyser at virksomheten i Sveriges naboland går bra, men at samarbeidsprosjektet Unisource stadig går med tap, selv om tapene ikke er like store som tidligere.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse