Annonse


Kopi-milliard

I Norge kopieres det årlig om lag 600 millioner sider av opphavsrettslig beskyttet materiale. Fotokopieringsavtaler som Kopinor har inngått omfatter to tredeler av denne kopieringen.

Rekordutbetaling
Kopinor kan i sin årsmelding for 1996 vise til rekordutbetaling av vederlag til norske og utenlandske rettighetshavere. I fjor mottok norske rettighetshavere 101,6 millioner kroner i vederlag og renter, mens 21 millioner kroner ble utbetalt til utenlandskeforvaltningsorganisasjoner.

Pressen utsatt
– Forfattere, forlag, journalister og utgivere av pressestoff er de gruppene som blir mest kopiert, og som dermed mottar flest penger fra Kopinor. Samtidig mottar rettighetshavere til alle typer visuelle verk og musikkverk betydelige midler, sier informasjons- og markedssjef Else Lie i Kopinor til nyhetsbyrået NewsWire.