Annonse


ISDN tar av i Tyskland

– Vi ser nå at ISDN har utviklet seg til et trendprodukt hos våre privatkunder, kommenterte sjefen for Deutsche Telekom, Dr. Rom Sommer, da han tirsdag kunne legge frem et meget pent årsresultat for konsernet.

Også sterk internettvekst
Deutsche Telekom har nå 1,9 millioner ISDN basistilknytninger. Dette innebærer en vekst på 130 prosent i løpet av fjoråret. Dette har naturlig nok sammenheng med en tilsvarende vekst av antall internettilknytninger: Hver måned får Deutsche Telekom 30.000 nye internettabonnenter, som nå teller 1,4 millioner.

Priskutt
Hele konsernet kunne vise til en omsetning på i alt 63,1 milliarder DM (263 milliarder kroner) og et driftsresultat på 6,6 milliarder DM (27,5 milliarder kroner). Dette er en økning på seks prosent, tross i en generell priskutt på telefontakstene på 7,5 prosent.

Børssuksess
Siden Deutsche Telekom gikk på børs i 1996, har aksjen steget med en tredjedel, og samlet verdi for hele konsernet ligger nå på 100 milliarder DM eller godt over 400 milliarder kroner.

Annonse