Annonse


Telehverdag under lupen

‘Human Factors’ handler om hvordan tilpasse telekommunikasjon til brukerne, enten det dreier seg om handikappede, eldre, svaksynte eller ‘vanlige’ mennesker for den saks skyld. 52 talere vil holde innlegg på symposiet, som er det 16. i rekken. Bak arrangementet står blant andre Telenor og Statens Teleforvaltning.

Talegjenkjenning
Det er ikke bare ergonomi det handler om. Et tema som vies stor oppmerksomhet er automatisk talegjenkjennning og hvordan denne teknologien vil påvirke industridesign og vår måte å leve på.

Kort med hakk
‘Kjenn din bruker’ går igjen som en rød tråd på symposiet hvor såvel kulturelle forskjeller og sosiale trenders innflytelse på telekom-markedet blir belyst. Fra norsk side deltar blant andre seniorforsker Knut Nordby, som vil presentere et nytt norsk telekort med hakk, laget etter en ny internasjonal standard.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse