Annonse


Svindler 480 milliarder

Lite samordnet lovgivning i EU-landene er det største hinderet for å komme kriminaliteten til livs, hevder adm. direktør Ingebret G. Hisdal i den norske avdelingen av Deloitte & Touche Tohmatsu International.

Omfattende intervjuer
Konsulentselskapet har samarbeidet med Europakommisjonens rapport «Freud Whitout frontiers». Den oppsiktsvekkende rapporten bygger på intervjuer med mer enn 200 representanter for organisasjoner, myndigheter, politi, advokater og finansinstitusjoner, som alle arbeider for å bekjempe økonomisk kriminalitet.

Dyster lesning
Rapporten tar for seg samtlige EU-land, og er dyster lesning for de respektive myndigheter, hevder konsulentselskapet.

– Rapporten er et klar bevis på økonomiske svindlere rått og kynisk benytter økonomiske og regulatoriske ulikheter i EU-land til å gjennomføre svindel på en mest mulig effektiv måte, sier Will Ingils, som er fagansvarlig for sjokkrapporten.

Tekno-svindel øker
I rapporten analyseres hovedtypene av økonomisk svindel – fra tradisjonell smugling, via valutasvindel, forsikringssvindel og konkurskriminalitet til avansert teknologisk svindel.

– Nettopp den siste formen for økonomisk svindel, viser hvordan svindlerne raskt finner svakheter i nye markeder og teknologier, advarer Ingilis.

Annonse


Annonse