Annonse


Simulering på Internett

Simulatoren, som er lagt ut på Internett av programvarehuset American Management Systems (AMS), er utviklet av det norskeide firmaet Powersim som har spesialisert seg på å utvikle administrative og økonomiske simuleringsmodeller.

Simulering på nett
Selskapet utvikler nå nye, komplekse simuleringsmodeller beregnet for kjøring over Internett/ Intranett, forteller administrerende direktør Magne Myrtveit i Powersim AS og utviklingssjef David M. Bridgeland i Powersim Corporation.

Vekker interesse
– Ideen om å kjøre simuleringer på Internett vekker interesse, særlig i USA, sier Bridgeland.

Et av de første selskapene som forsøker å utforske simuleringsmodellene sitt potensiale på verdensveven er programvarehuset og systemintegratoren American Management Systems (AMS). Med en årlig omsetning på 700 millioner dollar, er AMS etablert som en av USAs ledende leverandører av dataløsninger til amerikanske teleoperatører.

Kraftmarkedet
– Vi håper å ha seks – syv andre like store brukere oppe på nettet med tilsvarende løsninger i løpet av de førstkommende månedene, sier Myrtveit.

Kraftleverandører som går inn på AMS hjemmesider får tilbud om å benytte Web-simulatoren til å vurdere effekten av alternative betalingsformer og inndrivningstiltak, anvendt på kundegrupper med ulik risikoprofil.

Powersim Metro
For å kunne kjøre en simuleringsmodell på Internett, er servereieren nødt til å ha installert Powersim Metro. Dette er en programpakke som gir flere brukere samtidig adgang til simuleringsmodellen.

Internett-brukere betaler ingenting for bruken av simulatorene. Powersims inntekter begrenser seg derfor til engangssummer for utviklingen av simulatorene og for Powersim Metro Server.

90 prosent norsk
Powersim Corporation holder til i Herndon, Virginia. Selskapet er 90 prosent norskeid. Investeringsselskapene Tekno-Invest og Four Seasons er de største investorene, med en total eierandel på omtrent 25 prosent av den samlede aksjekapitalen, i følge Myrtveit.

Det norske selskapet Powersim AS, er et heleid datterselskap av Powersim Corporation, og har hovedkontor på Knarvik, en halv times kjøretur nord for Bergen. Mens det norske selskapet hovedsakelig fungerer som et utviklingsselskap, fokuserer det amerikanske selskapet stort sett på salg.

Utviklngsselskap
Det norske utviklingsselskapet har 23 ansatte, og omsatte for 11 millioner kroner i fjor. Siden selskapet er under oppbygging, ble alle inntekter pløyd tilbake i driften. Selskapet har forhandlere i England, Tyskland, Tsjekkia, Danmark, Sverige og Finland, og i Japan og Sør-Afrika.

Inntektene fra USA blir holdt hemmelig.

Annonse


Annonse