Deskill

Annonse


Samles om skjermen

DeskillHele tirsdagen i LOs kongressuke er viet teknologi, og fremfor alt hvordan fagbevegelsen kan utnytte moderne informasjonsteknologi i sitt arbeid. 300 deltakere er nå samlet i Folkets Hus i Oslo.

«Utvidet» møtesal
Kongressdeltagerne kunne fra klokken 09.00 delta i en såkalt utvidet møtesal. Bakgrunnen for «utvidelsen» er at kongressen vil ha med seg fagforeningskamerater som er samlet i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Sørmarka og flere andre faglige miljøer i Oslo.

Toveis ISDN-samband
Kommunikasjonen skjer via toveis ISDN-samband og storskjermer, opplyser informasjonssjef Jan Kristensen i Telenor Bedrift. Telenor og Statoil er blant samarbeidspartnerne til LOs teknologidag.

Helt Bing
Det digitale møtet ble innledet av LOs førstesekretær Jan Balstad. Deretter gikk forfatteren, juristen og IT-guruen Jon Bing på scenen i Folkets Hus for å gi deltagerne en oversikt over de muligheter teknologien åpner for. Bing tok også for seg de utfordringer teknologien stiller.

Kanskje kommer datakongen?
I løpet av tirsdagen vil en del sentrale og internasjonale IT-personligheter interaktivt delta på LO-kongressen via videomøter på storskjerm.

Mandag kveld var et av de heteste navnene Bill Gates fra Microsoft. Ingen i LO ville bekrefte eller avkrefte dette.

Se også:
Gates til Folkets hus?

Annonse


Annonse