Annonse


Ønsker digital oppsøking

Totalt sett blir det vel 3,1 millioner oppføringer i den elektroniske utgaven av telefonkatalogen, medregnet mobiltelefoner.

Telefonkatalogen på CD-rom blir oppdatert med en oversikt over mobilnumrene over sommeren, mens Onlinekatalogen allerede har denne tjenesten.

Reservasjoner
– Vi har fått 250 reservasjoner siden november av personer som ikke ønsker å bli oppført i elektroniske kataloger, sier fungerende avdelingsleder for elektroniske tjenester hos Telenor Media Lise M. Rivelsrud.

– Det er privatpersoner som reserverer seg og ikke firma. Mitt inntrykk er at det er eldre som ikke ønsker å være oppført i en elektronisk katalog. Det er nøyaktig de samme opplysningene som står i den trykte katalogen, men jeg tror de som reserverer seg er redd for tilgjengeligheten i en elektronisk katalog, redd for telefonsalg, redd for å komme på distribusjonslister. De ønsker å verne om sitt private liv, og det har vi full forståelse for.

Annonse


Best oversikt
Telenor bruker 30 millioner kroner årlig for å oppdatere basen. Over 20 prosent av oppføringene endres årlig.

– Vi har trolig den mest oppdaterte oversikten over hvor personer befinner seg, sier Rivelsrud. Personer glemmer å varsle Folkeregisteret, men de sier fra til oss.

Abonnement
Telefonkatalogen på CD skal komme i fire utgaver årlig, og det er mulig å abonnere på tjenesten. Prisen for dette tilsvarer omlag tre enkelte CD-kataloger.

På Online-tjenesten blir det en inngangssum på kroner 2000 for både privatkunder og bedrifter. Deretter koster hvert søk 3 kroner. Det blir mulig å teste tjenesten gratis en uke.

Annonse