Annonse


Hjelp med år 2000

Seks anbud kom inn da Rikstrygdeverket var i markedet for å skaffe seg prosjektledelse til et prosjekt som skal konvertere Rikstrygdeverkets systemportefølje til å håndtere år 2000.

BDC – Business Data Consulting AS i Oslo fikk kontrakten, som har en øvre verdi på fire millioner kroner.

Annonse


Annonse