Annonse


Elmast for tele

NESA er et el-verk som forsyner nær en halv million dansker med strøm. De to største eierne er Gentofte og Københavns kommuner.

Vil dele på mastene
NESA mener at el-mastene med fordel også kan brukes til mobiltelefoni, meldes det i mainummeret av NESA-aktuelt. Det betyr at flere operatører kan dele på en og samme mast.

– Vi ønsker et design, som gjør det mulig å klatre opp i masten og reparere antennen, uten at det er nødvendig å slå av kraften gjennom høyspentkabelen, sier avdelingssjef i NESA, Søren Støvring-Halsson.

Interesserte teleoperatører
– NESA har lagt ut 200 km optisk kabel sammen med sine vanlige høyspentkabler for å dekke egne behov for kommunikasjon, og de har fungert uten problemer i fem år, sier Støvring-Halsson.

Til sommeren vil det danske mobilselskapet Sonofon begynne å sende via NESA’s kabler, og flere store teleoperatører har vist sin interesse, i følge NESA.

Fra jordkabel til el-mast
Hittil har Sonofon benyttet jordkabler – som eies av konkurrenten Tele Danmark – mellom mastene i GSM-nettet. Selskapet har også henvendt seg til andre el-verk for å bruke deres master.

Annonse


Annonse