Annonse


Nå kommer Netcaster

Det var ventet at PR4-betaen av Netscape Communicator ville inneholde den mye omtalte Netcaster-modulen, men det gjør den altså ikke. Netcaster, som skal sørge for kringkasting av nettsider, kommer sannsynligvis som add-on i løpet av neste uke.

PR4 synes nå likevel å være ferdigutviklet, og inneholder flere nye funksjoner i forhold til betaen PR3 som ble lansert for en måned siden.

Automatisk oppdatering
Den nye funksjonen AutoUpdate sørger automatisk for å oppdatere Communicator med nye programelementer etter hvert som de tilkommer. Proffversjonen av programmet kan automatisk oppdatere alle kopier av Communicator på forskjellige PCer i lokalnettet, og ajourføre felles adressebøker på kryss og tvers.

Gjetter adresser
AutoComplete og Smart Resume er navnet på to andre nyttige nyheter. Når du begynner å skrive inn en nett- eller e-post-adresse, gjetter AutoComplete resten av adressen. Hvis den gjetter riktig, er det bare å taste Enter. Funksjonen fungerer et hakk bedre enn tilsvarende funksjon i Internet Explorer 4.0.

Annonse


Fortsett der du slapp
Smart Resume sparer deg for mye irritasjon etter en mislykket nedlasting av filer. Hvis du laster ned en 50 minutters fil, og forbindelsen brytes etter 48 minutter, så sørger Smart Resume for at du kan fortsette der du slapp! Meget tilfredsstillende!

Ikke helt krasjfri
Minneproblemene fra forrige beta er rettet opp på bekostning av Java-ytelsen. I følge uavhengige tester er hastigheten likevel så vidt raskere enn betaen av Microsoft Internet Explorer 4.0. Netscape Communicator PR4 er ennå ikke helt feil- eller krasjfri, men enbrukere kan trygt laste den ned (på engelsk, dansk eller svensk) fra www.netscape.com. Det er gratis.

Annonse