Annonse


Milliardtap på Internett

Det teleselskapet som vil bli hardest rammet av Internett-telefoni er AT&T, i følge konsulentselskapet Phillips Tarifica. Men også andre selskap vil merke konkurransen. I følge en analyse vil mer bruk av elektronisk post og nett-telefoni koste teleselskapene dyrt.

År 2001 regner en med over 44 millioner nettbrukere i USA og en antar at det stadig vil komme applikasjoner for tale og annen kommunikasjon som vil ha til formål å få ned bedriftenes utgifter til telekommunikasjon.

Lokalsamtaler
Nett-telefoni har den fordelen at brukeren bare betaler lokale tellerskritt til nærmeste oppkoblingspunkt, selv om en kobler seg opp mot en bruker på den andre siden av kloden.

Milliarder
Også andre teleskaper blir varslet inntektssvikt i rapporten i år 2001: Deutsche Telekom omlag 1,2 milliarder kroner , France Telecom 650 millioner og British Telecom over 700 millioner .

Når amerikanske AT&T’s anslåtte tap blir beregnet til å bli størst skyldes det både at Internett har stor utbredelse i USA og at telefonsamtaler til og fra USA gjennomsnittlig varer lengre, heter det i rapporten.

Annonse


Annonse