Arkiv

Annonse


Flagget opp for NetCom

Arkiv– Vårt nye tilbud NetCom Kontroll har gått bra og er medvirkende årsak til veksten. Vi vil feire internt med bløtkake til avdelingskontorene i morgen, sier informasjonsdirektør Per Bjørkum i NetCom til Dagens Telecom.

Omsetning viktigst
NetCom er naturlig nok mer opptatt av at omsetningen per kunde øker, enn at antall kunder øker. Derfor vil feiringen av kunde nummer 300.000 kun foregå internt.

– Vi fokuserer på omsetningen og hittil i år er omsetningen bedre enn budsjettert. Veksten i omsetningen er betydelig større enn veksten i antall kunder og vi skal nå målet om overskudd i løpet av året, sier Bjørkum til Dagens Telecom.

Som forutsagt
På bakgrunn av tidligere abonnentvekst beregnet Dagens Telecom allerede tidlig i april at NetCom ville nå kunde nummer 300.000 før juni.

NetCom har økt kundemassen med omlag 17.000 siden årsskiftet, nær 10.000 av disse kom til i første kvartal.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse