Annonse


Filformat skaper plunder

Microsoft begynte å levere Office 97/Word 97 i januar (og på norsk i april). Men Word 97 bruker et nytt filformat som er inkompatibelt med tidligere formater. Word 97-brukere må lagre dokumentene i RTF-format (Rich Text Format) for å dele dem med Word 95 eller Word 6.0-brukere.

Servicepack for Office 97
Å lagre tekstdokumenter i det gamle formatet skaper plunder og heft som Microsoft har jobbet mye med å fikse. Problemene vil neppe forsvinne før Microsoft lager et binært f ilkonverteringsverktøy som lagrer Word 97-dokumenter som ekte DOC-filer. I følge en talsmann for Microsoft kommer dette verktøyet i en Servicepack for Office 97 som selskapet slipper i juli.

Ny versjon allerede klar
Den foreløpig siste versjonen av filkonverteringsverktøyet, samt en liste over mulige inkompatibiliteter, kan lastes med fra Microsoft nettside www.microsoft.com/office. Servicepack for Office 97 vil også inneholde andre endringer.

Annonse