Annonse


Enige om kutt

Før helgen ble det oppnådd enighet mellom Tele Danmarks ledelse og arbeidstakerorganisasjonene, når det gjelder en ordning med etterutdanning og godtgjørelser for å fratre.

I første rekke der det arbeidstakere over 57 år som vil få utbetalt en godtgjørelse om de fratrer før Tele Danmark omorganiseres.

Ingen kommentar
Størrelsen på kompensasjonen ønsker ikke representanter for Tele Danmarks styre uttale seg om før avtalen er formel vedtatt, skriver Dagbladet Børsen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse