Annonse


Joint venture i Brasil

Nokia skal eie 51 prosent og Gradiente 49 prosent av selskapet som skal forsyne brasilianerne med både digitale og analoge mobiltelefoner. Selskapene har foreløpig ikke bestemt seg for hvor fabrikken skal plasseres. I dag produserer Gradiente telefoner i Manaus.

Brasil – et viktig marked
Olli Kallasvuo, som er “exeutive vice-president” i Nokia Americas, sier at dette samarbeidsselskapet er en forlengelse av de sterke båndene som er knyttet mellom Nokia og Gradiente siden de begynte å samarbeide i 1993.

– Nokias suksess er basert på både felles anstrengelser med våre partnere og vår evne til å utvikle innovative produkter som pasesr til kundenes behov, sier Kallasvuo, og legger til: – Annonseringen av dette samarbeidet er et bevis på at vi satser på det brasilianske markedet.

Enorm vekst ventes
Eugenio Staub, presidenten i Gradiente kommenterte samarbeidet slik:

Annonse


– En mulighet til vekst. Kombinasjonen av våre sterke sider og vår størrelse gir i seg selv et bedre vekstgrunnlag for begge parter. Veksten i det brasilianske markedet gjør at vi snakker om et anseelig mye større antall telefoner som skal selges enn i dag.

Gradiente ble etablert i 1964, og selger forbrukerelektronikk . De 3600 ansatte greide en omsetning på 4,9 milliarder kroner i 1996. En av styrkene, som Nokia nok setter stor pris på, er et landsomfattende distribusjonsnett. I tillegg har Gradiente kontorer i Tokyo og Hong Kong. Selskapet har egen utviklingsavdeling.

Finske Nokia omsatte i 1996 for omlag 59,5 milliarder kroner, og er Europas største mobiltelefonprodusent.

Annonse