Annonse


Push fra Netscape

Det er den hittil enkleste og mest elegante push-løsningen vi har sett for et bredt marked. Et hovedpoeng med Netcaster er at du langt på vei selv kan designe hva du ønsker levert til skjermspareren og når du vil ha det.

Frihet
Som PointCast og andre inngår Netscape avtaler med innholdsleverandører som blir presentert i en egen Channel Finder. Der kan du imidlertid også sette opp linker til de web-steder du selv foretrekker og når du vil ha informasjon fra dem.

For oss som bor i en utkant av verden kan det gi enkle muligheter til norsk informasjon levert på skjermen når du selv ønsker det.

Mobil løsning
Men skal presentasjonen bli skikkelig elegant må nok det hele designes i samarbeid med Netscape. Dagens Telecom fikk blant annet se CNN-nyhetene på skjermen, og det var meget strømlinjeformet.

Et annet poeng med Netcaster er at du har en mobil løsning som oppdaterer din laptop ute på reise. Off-line får du det siste som ble levert da du var on-line.

Personlig profil
Ved at du selv kan sette sammen ulike kanaler får du lett bygd en personlig nyhetskilde på skjermspareren. Det fine er at du kan velge blant så mange kanaler du vil og for eksempel ha innhold knyttet til jobben i arbeidsuka og mer lødig stoff i helgene.

Push-teknologien ser nå ut til å ta av her i USA. Fordelene med å få levert det du vil når du vil uten å måtte foreta deg noe som helst, er så åpenbare at vi ikke er i tvil om teknologens gjennomslagskraft. Det viktige er da frihet til å velge hva du vil ha pushet på deg. Og nettopp der synes Netcaster å ha sin styrke.

Andre saker fra Interop

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse