Annonse


Norsk intranett-boom

I markedsutvikling for internett- og intranettservere ligger Norge på fjerdeplass i Europa, bak Sverige, Finland og Storbritannia, viser tall fra IDC.

Norsk storsatsing
En undersøkelse blant 70 av norges største bedrifter viser at hver av disse vil investere 3,3 millioner kroner i intranett i år. Tilsvarende tall for Internett-investeringer er på 1,3 millioner i samme tidsrom, viser en undersøkelse utført av Geelmuyden.Kiese.

På grunnlag av stor etterspørsel fra kunder venter norske IT-leverandører at 80 prosent av alle større bedrifter i Norge har en intranettløsning i løpet av to år, skriver Telenor Bedrifts kundemagasin IT.

Drar fra Internett
Analytikere regner med at investeringer i intranett vil nå 30 milliarder kroner internasjonalt i år. For Internett ventes investeringer på rundt 15 milliarder kroner, halvparten av forventet intranett-satsing.

Allerede i 1999 ventes det at investeringene i intranett vil passere 90 milliarder kroner, mens veksten for Internett ikke vil øke utover neste års investeringer.

Annonse