Annonse


Japansk tele til Europa

Kokusai Denshin Denwa er det fulle navnet på den japanske teleoperatøren, som er ledende når det gjelder internasjonale telekommunikasjoner fra Japan. Nå ønsker selskapet også å slå til i Europa, og startet altså denne uken med å få lisens i Storbritannia.

USA
Først skal selskapet tilby forbindelse mellom England og USA, basert på kapasitet kjøpt fra andre, britiske operatører.

Men selskapet har også søkt om å sette opp sine egne, internasjonale linjer fra England. Canada, Sverige, Australia og New Zealand følger i løpet av året. Tyskland og Frankrike står for tur så snart telemarkedene i disse landene er liberalisert, i følge selskapets president Tadashi Nishimoto.

Hindringer
Selskapet regner med at trafikken til USA fra England, Tyskland og Frankrike vil være verd 20 millioner yen i år 2000. Men selskapet kan få problemer med å få godkjent sine planer av Federal Communications Commision i USA.

FCC har hittil nektet KDD lisens for telekommunikasjon til andre asiatiske land enn Japan på grunn av de japanske reglene som hindrer utenlandsk eierskap av japanske operatører.

Annonse


Annonse