Nettavhengig

Annonse


30 millioner på nett

NettavhengigAmerikanske internettbrukere blir mer avhengig av mediet. Men overraskende mange viser samtidig liten interesse etter å ha prøvd seg tilfeldig på nettet. I alt 40 millioner amerikanere prøvde Internett i løpet av de siste 12 månedene, og av disse er det ni millioner som viser liten interesse. Grunnen er at det ofte er vanskelig å finne frem til informasjonen.

Netthandel øker
De resterende millionene beskriver seg som faste brukere. Annenhver av dem er innom nettet daglig. Nesten hver tredje faste bruker gjør innkjøp på nettet, og det viser seg at tre av fire kjøp ble gjort ved å klikke på annonser.

Kvinnestorm
Tallene kommer frem i en undersøkelse foretatt av Emerging Technologies Research Group, og målingen er foretatt i tidsrommet februar til og med april i år. Resultatene viser også at kvinnene er på fremmarsj: 9,9 millioner kvinner er faste brukere, et tall som er tredoblet sammenlignet med slutten av 1995.

Nyheter populært
Dobbelt så mange menn som kvinner er interessert i sport på nettet, mens kvinnene scorer høyere på helse og reiser. Øverst på lista over favorittinnhold finner vi imidlertid nyheter. Særlig er det mange som søker lokale nyheter på nettet. På bunnen av lista ligger spill og musikk.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse