Gates, Bill NY2

Annonse


Stjeler kompetanse?

Gates, Bill NY2– Vi vil bare at Microsoft skal la oss være i fred, sier Borlandsjefen Delbert Yocam i følge www.news.com. Han hevder at Microsoft kjøper Borlands nøkkelfolk for å ødelegge selskapet.

34 nøkkelpersoner
Saksøkeren hevder at Microsoft i løpet av de siste 30 månedene har ansatt 34 av de viktigste programvareutviklerne hos Borland. Dette faktumet bekreftes av Microsoft. Måten dette er gjort på er i følge Borland ved å betale store summer eller andre godtgjørelser ved kontraktsinngåelse .

– Det er som om vi går i ørkenen og Microsoft stjeler vannflaska vår, sier den frustrerte Borland-sjefen.

Hentes i limosine til lunsj
Borland mener Microsoft bevisst plasserer de nyansatte i posisjoner som tilsvarer den plassering de hadde i Borland. Dette for å utvikle konkurrerende produkter.

Annonse


Ett eksempel er Paul Gross, tidligere Borlands visepresident for forskning og utvikling. Han er nå visepresident for Microsofts divisjon for utviklingsverktøy.

Borland-sjefen hevder at Microsoft er frekke nok til å sende limosiner for å hente Borland-ansatte til lunsjavtaler.

Begrenser vagmulighetene
Ingen navn på ansatte nevnes i søksmålet, og Borland hevder at de ikke er ute etter å begrense sine ansattes muligheter til å flytte på seg om de ønsker det. Hvordan de unngår det, når Microsoft tross alt er den største arbeidsgiveren som finnes når det gjelder denne typen kompetanse, sier saksøkeren ikke noe om.

En talskvinne for Microsoft vil ikke kommentere søksmålet, men sier at selskapet ansatte 2000 personer de siste ni månedene, og trenger 2000 til nå.

Flere i samme båt
Søksmålet er i samme gate som søksmålet Informix har anlagt mot Oracle, etter at 11 programvareutviklere skiftet beite i januar. Flere andre liknende saker verserer rundt domstolene i USA for tiden.

Annonse