Rune Wikstøl

Annonse


Sysdeco ennå i minus

Rune Wikstøl– Som planlagt, konstaterte konsernsjef Tor Alfheim da han onsdag la frem tallene for 1. kvartal. Og det er utviklingskostnaden han legger til grunn for å forklare et negativt resultat på 11 millioner før skatt. For hele fjoråret hadde selskapet et underskudd på 171 millioner.,

Helse
De største utviklingskostnadene var knyttet til virksomhetsområdet helse. Her lå utviklingskostnadene på nærmere 40 prosent av omsetningen, men en fjerdedel av omsetningen på programvareverktøy var knyttet til utviklingskostnader.

Restrukturering
– Produktutviklingen har vært krevende og forklarer mye av resultatet, sier Alfheim, som legger til at den omfattende restruktureringen ventelig vil gi positive tall for annet halvår: – I dag er vi et annet firma enn det vi var. Derfor er det meningsløst å sammenligne oss med det som nå er historie.

Fusjon
Dersom vi inkluderer Avenir i regnskapet, blir underskuddet redusert til 7,8 millioner kroner. Etter planene vil fusjonen med Avenir bli vedtatt på generalforsamlingen i selskapene den 23 mai, men regnskapsmessig er de to blitt ett fra 1/1-97.

Færre oppgaver
Restruktureringen av Sysdeco har medført at antall ansatte er gått ned fra i overkant av 370 til 312. Avenir har drøyt 120 ansatte. Alfheim sier at det nå jobbes nøkternt for å få til en styrket driftsplattformen:

– Vi skal gjøre mer av det vi er gode til og unngå å spre driften, sier han og nevner mer komplette løsninger og internettfunksjonalitet som viktige nøkkelord.

Se også:
Underskudd i Sysdeco

Annonse


Annonse