Annonse


Nye krafttjenester koster

Det er informasjonssjef Vidar Kildahl i Energiforsyningens Fellesorganisasjon – EnFo, som organiserer landets 199 kraftleverandører – som sier dette til Dagens Telecom.

Utnytte prissvingninger
Det er NVE som har bestemt at forbrukerne fra neste år av skal kunne bytte leverandør en gang i uka, dersom de ønsker det. Dette er avgjort for at forbrukerne, i alle fall i teorien, skal klare å utnytte de hyppige prissvingningene på kraftmarkedet. I dag kan forbrukerne bytte leverandør inntil fire ganger årlig.

Mekanisk
– Over 90 prosent av det målerutstyret som finnes i norske hjem i dag, er mekanisk. Avlesningen av disse 1,9 millioner mekaniske målerne må derfor skje manuelt. Heller ikke kommunikasjonsløsningen inn mot kraftverkene tillater en slik hyppig avlesning av målerstanden som det NVE legger opp til, sier Kildahl.

Nye tjenester
– Måle- og kommunikasjonsutstyr ute hos forbrukerne såvel som hos kraftverkene er håpløst foreldet i forhold til de nye tjenestene som kraftleverandørene nå har på trappene, medgir informasjonssjefen.

For å få til en mest mulig effektiv utnyttelse av strømressursene og av overføringsnettet, legges det for eksempel opp til ulike tariffer på dag- og nattid.

Digitalisering
For at energiverkene skal kunne lese av det faktiske forbruket fordelt over tid, må det installeres nye, digitale målere ute hos abonnentene. Slikt utstyr koster flere tusen kroner per husstand, i følge Kildahl.

Hvem må betale?
– Det er foreløpig et uavklart spørsmål hvem som skal betale for slike installasjoner, sier Kildahl.

For å oppmuntre forbrukerne til å være mer aktive på kraftmarkedet, vedtok NVE i fjor at skifte av kraftleverandør skulle være gratis fra 1. januar i år. Det er derfor tvilsomt om NVE nå vil gå med på at forbrukere må bære ekstrakostnaden ved skifte til digital målerutstyr.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse