Arkiv

Annonse


Hindret nedlegging

ArkivDet var en enstemmig Undervisningskomité i Stortinget som vedtok at pionerprosjektet som tar sikte på å kapre topp-elever til industrien, skal få holde fram i ett til to år. Tilbudet er nå under evaluering, og skal vurderes i sammenheng med den pågående evalueringen av Reform ‘94.

To nye klasser
– Vedtaket innebærer at det blir tatt opp to nye klasser, med tilsammen 26 elever, både denne høsten og neste høst. Døra blir også holdt på gløtt for enda ett opptak, i 1999, dersom ikke evalueringen av Reform 94 er avsluttet innen den tid, sier studieinspektør Asbjørn Dale ved Nordhordland Videregående.

Lilletun
Det var stortingsrepresentant og leder for Undervisningskomitèen, Jon Lilletun (Kr.F), som banet vei for den politiske snuoperasjonen.

– Lilletun gjorde en kjempeinnsats for å få de øvrige representantene til å forstå at effekten av et slikt tilbud må evalueres over tid. Gjennom sin aktive medvirkning sørget han for at Arbeiderpartiet snudde i denne viktige saken, sier Dale.

Stor interesse
Det næringslivsrettede utdanningstilbudet innebærer at elevene tilbringer fire år på videregående skole. Deler av undervisningstiden tilbringes ute i verkstedlokalene. På den måten er elevene sikret både fagbrev og studiekompetanse til høyere utdanning når de er ferdig.

– Nordhordland videregående skole har hatt stor pågang fra skoler i andre fylker som ønsker å opprette lignende tilbud. De blir imidlertid nødt til å avvente utfallet av evalueringen av Reform -94, sier Dale.

Se også:
Kamp for IT-utdannelse

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse