Annonse


EDS kjøper Fellesdata

I en pressemelding fra styret i Fellesdata heter det at strukturendringene innenfor IT-bransjen krevde et aktivt eierskap og en strategi som sikrer tilpasning i forhold til det norske og nordiske markedet

Ikke strategisk ønskelig
– Bakgrunnen for avgjørelsen er at sparebankene, som idag er eiere av Fellesdata, ikke lengre finner det strategisk ønskelig å sitte både som eier og kunde i Fellesdata. Derfor selger de seg ut, opplyser Fellesdatas styreformann Lars Kleivan.

Viderutvikler potensialet
I følge pressemeldingen forventer styret i Fellesdata at EDS vil kunne styrke Fellesdata AS som IT-leverandør både innenfor bank/finans og det totale IT-markedet i Norden.

For styret i Fellesdata har det i prosessen med å finne nye eiere vært avgjørende at Fellesdata vil kunne forbli en stabil og god IT-leverandør, og at nye eiere vil forsterke og videreutvikle det potensialet som ligger i selskapet.

Større konkurranse
– Valget av EDS som ny eier i Fellesdata vil forsterke konkurransen i markedet til det beste for kundene, sier adm. direktør Ole Trasti i Fellesdata.

– Kombinasjonen av Fellesdatas kompetanse og helhetlige bankløsninger og EDS` posisjon som verdens ledende outsourcing selskap, vil innebære økte markedsmuligheter. Foruten at nye kundegrupper og nye markeder åpner seg, vil vi som selskap få tilgang til bred internasjonal kompetanse, sier Ole Trasti.

Vil bli størst
EDS har i likhet med svært mange andre aktører i markedet meget ambisiøse planer for det norske markedet.

Ved videreutvikling av Fellesdata skal EDS bli den ledende leverandør av IT-tjenester innen fem år. Bank og finans vil bli den dominerende industrisektoren for det nye selskapet, og vil stå for halvparten av omsetningen.

Kompetansesenter
– EDS ønsker å etablere Fellesdata som et kompetansesenter for den nordiske bank- og finansindustrien og vil inngå som et integrert selskap i EDS` organisasjon, sier direktør Harald Hjelde i EDS Norge.

– EDS betrakter Fellesdata som en ideell plattform for å tilby outsourcing og andre IT-tjenester også til det øvrige marked, avslutter Hjelde, alt i følge en pressemelding fra Fellesdata og EDS.

Hva EDS mener om seg selv:
EDS er i følge pressemeldingen en av verdens ledende leverandører av IT-relaterte tjenester. Selskapet har virksomheter i 42 land, har mer enn 100.000 medarbeidere og hadde i 1996 en omsetning på omlag 100 milliarder kroner.

I Norden har gruppen drøyt 1000 ansatte hovedsakelig i Sverige og med hovedkontor i Stockholm. I Norge har gruppen vært etablert i to år og har omlag 80 ansatte.

Totalleverandør
EDS liker å kalle seg en totalleverandør av IT-tjenester til finansindustrien over hele verden. Med mer enn 10.000 ansatte satt av til denne industrien, betjenes over 5200 kunder. EDS Global Finance Industry Group, som dette forretningsområdet heter, omsetter for omlag 14 milliarder kroner.

Se også:
  • Best for Fellesdata?
  • Hvem får Fellesdata?
  • Fellesdata-kjøp utsatt

    Annonse


  • Annonse


    Annonse


    Annonse