Annonse


Øst passerer vest

Deutsche Telekom er nå i ferd med å sluttføre digitaliseringen av det tidligere Øst-Tyskland. Selskapet har siden 1990 brukt 45 milliarder DM (185 milliarder kroner) på å bygge ut telekommunikasjonene i øst, som nå er bortimot fulldigitalisert. Det har blant annet skjedd ved legging av 4.400 kilometer ny fiberkabel.

Ingen ventelister
For seks år siden var telefontettheten i øst 10 prosent, mens den i dag ligger på 47 prosent. Mens ventelistene for å få telefon ved gjenforeningen lå på 1,5 millioner, regner Deutsche Telekom med at de vil være fullstendig avskaffet i løpet av året.

Annonse