Annonse


Leger søkes på Internett

– I dag ligger alle ledige legestillinger ute på norsk på Internett. Legerekrutteringsprosjektet er operativt fra 1. august i år, og da vil opplysninger om stillingene også foreligge i engelsk versjon, sier underdirektør Berit Alfsen i arbeidsmarkedsetatens markedsavdeling til Dagens Telecom.

1.000 leger
– I år skal vi rekruttere 250 leger, og vi regner med å nå noen av disse via Internett. Det er ikke så mange som er tilknyttet Internett nedover i Europa, så vi må nok også satse på en del papirbasert informasjon, sier Alfsen.

Legerekrutteringsprosjektet skal hente inn mellom 600 og 1.000 leger fra EØS-områder til Norge. I første omgang er det inngått en avtale med arbeidsmarkedsetaten i Tyskland, men også Østerrike og Finland står på trappene for avtaler. Prosjektet skal vare ut 1999.

Billig Internett
Legerekrutteringsprosjektet har i år et budsjett på 2 millioner kroner, men bare en liten del av dette går til Internettsatsingen:

– Budsjettet på 2 millioner kroner går til lønn og drift av prosjektet. Selve Internettsatsingen koster svært lite fordi vi bruker våre egne utviklere og materiell som allerede foreligger. Arbeidsmarkedsetaten har allerede sider på Internett, så det blir en slags spin-off effekt, sier Alfsen til Dagens Telecom.