Annonse


Styremøter på Nettet

Primus motor bak Intranet Systems, Morten Lie, har mange jern i ilden om dagen. Et av dem er å lage nettbaserte programmer for styrer, utvalg og organisasjoner.

Knoppskyting
– Det er stort behov for spesialtilpassede nisjeprodukter som fullt ut utnytter web-teknologiens fordeler. Dette vil bli et eget satsingsområde for Intranet Systems med en egen avdeling i Sandefjord. I første omgang er det aktuelt å ansette 5-6 mennesker til slike oppgaver. Den øvrige virksomheten vil også vokse opp til omlag 30 mennesker og være organisert i Oslo. Her baserer vi oss på den opprinnelige ideen bak Intranet Systems, sier Morten Lie.

Styrerommet
Han presenterer et utmerket program for bedriftsstyrer. Via dette programmet kan styremøter forberedes og avholdes på nettet. Det viktigste er imidlertid å systematisere informasjonen et styre trenger i sitt arbeid.

God sikkerhet
Sikkerheten er viet stor oppmerksomhet. Det er åpenbart at ingen bedrift ønsker at andre skal kunne se deres styredokumenter. Man opererer med et prekonfigurert PIN-kode-kort. Det er spesialkonfigurert i forhold til serveren slik at ingen andre enn den som har kortet kan komme inn. I tillegg er det ulike passord-nivåer.

Annonse


Funksjonelt
Møteplanen kan oppdateres og endres underveis. Status på frammøte og tilgjenglighet er enkel og oversiktig. Alle vedtak utstyres med egen sjekkliste for oppfølging. Offentlige avgifter har egne frister med en egen sjekkliste.

Aksjeprotokollen er selvsagt sammen med aksjeloven med forskrifter. Her finnes en god søkemaskin som gjør at lovverket lett kan sjekkes i forhold til ulike styreoppgaver.

Bygd på Microsoft
Programmet krever at du bruker Explorer som browser, da alt er bygd omkring grunnfunksjonen i NT og Microsoft Office.

Undertegnede er ingen styretraver, men for meg virker programmet å være et elegant verktøy for alle som steller med styreoppgaver.

Annonse