Wikstøl

Annonse


Populær web i Saga

WikstølEtter fire måneders prøveperiode er Saga Petroleums interne web – Saga Info – klar for lansering for over 1300 ansatte den 1. mai. Dette skal dessuten være det eneste intranett i Norge hvor ansatte kan søke i telefonkatalogens hvite sider.

Informasjonskanal
Målsettingen er klar: Det skal ikke være et teknologisk demonstrasjonsvindu, men en kanal for distribusjon av informasjon. Og da falt valget på en web-teknologi naturlig.

– Ansatte ser dette allerede som et nødvendig verktøy. Og i en bedrift som vår er det snakk om mye tung og viktig informasjon som regnskapsinformasjon og styrende dokumenter (håndbøker, prosedyrer etc.). Dette gikk tidligere ut på papir og krevde store resssurser til oppdatering. Nå opplever vi at mye av papirdistribusjonen er borte, sier webredaktør Gunn Sværen.

Telefonkatalog
Som en ekstra gulrot for å gjøre webben attraktiv, har bedriften lagt ut telefonkatalogens hvite sider til sine ansatte.

Annonse


Alle kan selv søke på navn, adresser og telefonnummer i hele landet omtrent som om de selv satt i en av Telenors egne opplysningssentraler. Foreløpig ligger bruken på 1300 i uken uten at tjenesten er blitt markedsført.

Internett en selvfølgelig del
Men også internkatalogen i Saga Info er mye brukt og under stadig utbygging. Samtlige ansatte ligger i systemet, noen med bilde. Etterhvert skal alle være avfotografert. Det er også mulig å sende personsøkermeldinger og GSM-tekstmeldinger direkte via klikkbare linker i den interne katalogen.

Forløperen til Saga Info var et windowsbasert menysystem med mulighet til å laste ned ulike typer informasjon.

Nyttig erfaring
Mye av informasjonen var med andre ord elektronisk tilgjengelig i utgangspunktet. Ansvarlig for den elektroniske tilretteleggingen Anders Fongen, sier at veien mot web har vært en lærerik erfaring:

–Ett år har vi brukt, men med den erfaring vi har fått på den tiden, kunne vi ha bygd opp en tilsvarende web på to måneder i dag, sier han.

SAGA INFO
Her er noen eksempler på hva Saga-ansatte finner på egen web – Saga Info:
 • Bestille kontortjenester
 • Sende meldinger til mobiltelefoner
 • Hente opp divisjonshåndbøker med f. eks. ansvarsforhold
 • Studere organisasjonsoversikter
 • Søke i telefonkatalogens hvite sider
 • Hente opp informasjon for nyansatte
 • Slå opp i Personalhåndboken
 • Lese rapporter om den siste arbeidsmiljøundersøkelsen i bedriften
 • Finne linker til eksterne oppslagsverk

  Annonse