Annonse


Patenter til besvær

USR har nå kommet med sine motanklager mot Motorola i den pågående patentkrigen mellom de to selskapene.

Misbruk og lovbrudd
I anklagen heter det blant annet at USR ønsker en rettslig avgjørelse på at Motorola har gjort seg skyldig i patentmisbruk og at de har brutt antitrust lovene.

USR vil at retten skal finne de aktuelle Motorola patentene ugyldige, og dermed ikke krenket. De håper samtidig på erstatning for de skadene rettssaken har påført selskapet.

Det hører også med til historien at USR i motsøksmålet anklager Motorola for å ha krenket deres patentrettigheter.

Annonse


Annonse