Annonse


Nye servere fra Cisco

De nye aksesskontroll-serverne fra Cisco Systems er resultater av Ciscos sikkerhetssatsing som ble innledet tidligere i år da Cisco tok initiativet til en sikkerhetsallianse med blant andre Hewlett Packard, Oracle og Microsoft.

Sjekker hver enkelt bruker
– På åttitallet bygde man åpne nettverk. I dag prioriterer kundene sikkerhet i nettverket. Med våre nye sikkerhetsprodukter kan kunden kontrollere hver enkelt bruker i nettet, opplyser Bjørn Christensen i Cisco Norge.

Kontrollen skjer ved at hver enkelt innringer blir sjekket mot informasjon som ligger lagret i en database. Man kan kontrollere ikke bare om innringeren har adgang, men også hvilke tjenester innringeren har tilgang på samt hvilke sikkerhetstjenester som må administreres.

Annonse