Annonse


Ericsson ut av Sverige?

Det var i et intervju med svensk radio i helgen at konsernsjef Lars Ramqvist fortalte at han var blitt pålagt av styret i konsernet å utrede de mulighetene som finnes når det gjelder å flytte ut hovedkvarteret.

Vil ikke ta jobb
Ericsson har i dag bare en brøkdel av sine ansatte – og tre prosent av omsetningen – i Sverige, og selskapet opplever i følge Ramqvist stadig vekk at ledere fra utenlandske datterselskaper ikke vil ta jobb ved hovedkvarteret fordi de mener at de ganske enkelt ikke har råd til det.

Rapporterer fordeler og ulemper
Et alternativ til å flytte konsernhovedkvarteret er å flytte en eller flere av divisjonene.

Selskapets 10 konsernledelsesfunksjoner har fått i oppdrag å rapportere til styret om hvike fordeler og ulemper det vil medføre å flytte de enkelte virksomhetene ut fra Sverige, sier selskapets informasjonssjef Lars Stålberg.

Finanshovedkvarter?
Det er ingenting som tyder på at selskapet foreløpig har sett seg ut et nytt hovedkvarter, men det er grunn til å tro at selskapet vil vurdere finanshovedkvarter som London og New York.

Nærheten til selskapets største markeder (USA, Storbritannia, Kina og Italia) er også et viktig moment.

Annonse


Annonse