Annonse


Første nett i Nord-Kina

Denne datoen åpnet LNnet en informasjonstjeneste som dekker Liaoning-provinsen i Kinas nordlige deler.

LNnet er en økonomisk informasjonsnettverkstjeneste, og sørger for at de nordøstlige deleneav landet for første gang får tilgang til elektroniske informasjoner. Nettverket er bygd opp av Informasjonssenteret i Liaoning-provinsen og andre lokale informasjonsinstitutter.

85 millioner
Kostnadene ved nettet er på omlag 85 millioner kroner. Det er ikke bare økonomisk informasjon som vil bli presentert, men også tjenester som e-post og informasjonssøk vil bli tilgjengelig for første gang for mange brukere.

I følge det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua vil LNnet spille en nøkkelrolle i Kinas landsomfattende økonomiske informasjonsnettverk (China Economic Information Network – CEInet). Dette er satt opp i samarbeid mellom State Information Center, provinsenes informasjonssentre og informasjonssentrene i de ulike ministeriene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse