arkivfoto

Annonse


Topper til IT-seminar

arkivfotoTelenors omstillingsprosess er temaet for visekonsernsjef Terje Thons bidrag til årets IT-seminar for norske kommuner, IT’97, som arrangeres i Oslo 5.-6. mai. En annen ‘højdare’ er IBM-direktør Christian Thommessen, som skal snakke om Internett som globalt lokalsamfunn.

Årlig
Årets seminar er det andre i rekken og er blitt en årlig foreteelse. Tanken er å belyse måten kommunene og fylkeskommunene bruker IT på, blant annet ved å trekke inn eksempler fra andre sektorer og utveksle erfaringer.

Overføring av erfaring
Tanken er å få opp kompetansen om bruk av teknologien og skape en arena for å få ideer til nye prosjekter og en dialog med leverandører og andre.

– Et slags ‘campus’-konsept, for utveksling av erfaringer, synspunkter og ideer, sier Bjørn Embretsen i Kommunenes Sentralforbund til Dagens Telecom.

Konsernkommune
Tønsberg er en ev kommunene som blir viet spesiell oppmerksomhet på IT’97. Kommunen har sett på sin egen forvaltning med nye øyne hvor IT er en viktig brikke. De beskriver seg selv som en ‘konsernkommune’ hvor man ser på kommunens ledelse som en konsernledelse.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse