Annonse


Rett til web-publisering

To års forhandlinger mellom svenske avisutgivere og den svenske fagforeningen for journalister har resultert i en avtale om hvordan opphavsretten til artiklene skal anvendes.

1200 kroner for opphavsrett
Avtalen gir avisene rett til å bruke sine journalisters arbeid på Internett. Til gjengjeld får de 1 200 kroner i årlig godtgjørelse. Avtalen gjelder for omlag 7 000 heltidsansatte journalister.

Fra 1. mai fikk avisene dermed rett til å bruke journalistisk stoff både på trykk og på Internett. Avtalen gjelder også for annen elektronisk spredning, melder TT.

Grunnlag for digital utvikling
– Den nye avtalen gir et grunnlag for en fortsatt digital utvikling av avisbedriftene. Den gir gode forutsetninger for mer slagkraftige avisbedrifter for framtiden, heter det i en felles kommentar fra Håkan Carlsson, leder av det svenske journalistforbundet og Mats Svegfors, leder av avisutgivernes organisasjon.

Annonse


Annonse