Arkiv

Annonse


Nera avlyser emisjon

ArkivKapitalutvidelsen var planlagt i forbindelse med børsintroduksjon i Singapore. Nå har Asbjørn Birkeland & Co. gjort helomvending.

Børsnoteres
Nera ble fredag meddelt fra Stock Exchange of Singapore at selskapets aksjer vil bli tatt opp til notering. Første notering ventes å finne sted i begynnelsen av mai, melder Oslo Børs.

Selskapet har om lag 40 prosent av sin omsetning og ordreinngang fra markeder i Sørøst-Asia.

Annonse