Arkiv

Annonse


Mer bank til NetCom

ArkivLånet i WDL beløper seg i dag til 1,86 milliarder kroner.

– Med Chase Manhattan, som er en av de mest erfarne banker innen telekommunikasjon, vil vi få en betydelig reduksjon i rentenivået, sier adm. direktør Gert Munthe i NetCom til Dagens Telecom.

Stiller krav
Ved bytte av bank får NetCom utvidet eksisterende låneramme. Kravet fra Chase Manhattan er at de fire største aksjonærene må opprettholde en eierandel på minst 50,1 prosent i NetCom ASA.

– Tidligere var kravet om eierandel 67 prosent på de fire største aksjonærene. I tillegg kan nå aksjonærene erstattes av en annen investor, kravet er at det må være et telekom-selskap som kjøper seg inn, sier Munthe.

Bedre rente
– Lånet i WDL har en høy rente som avspeiler risikoen da NetCom startet sin virksomhet. Bankbyttet gir NetCom bedre rentebetingelser på grunnlag av vår positive utvikling. I tillegg får eksisterende aksjonærer økt frihet med den nye avtalen og aksjen blir mer likvid, sier Munthe til Dagens Telecom.

Annonse