Annonse


Bruker nettet galt

– Danske bedrifter er for dårlige til å bruke mulighetene som ligger i å bruke Internett riktig. Dette mener DTI Markedsservice, som har sett nærmere på danske bedrifters hjemmesider. Undersøkelsen er foretatt av sjefskonsulent i DTI Jack Kristensen og Internettkonsulenten Jesper Vissing Laursen

Uutnyttet potensiale
– Mange virksomheter kunne benytte Internettet langt mere aktivt. Det er bare ganske få, som forsøker å markedsføre seg offensivt – for eksempel ved direkte salg. I stedet bruker virksomhetene hjemmesidene til vanlig profilering av virksomheten og til generelle opplysninger. De utnytter ikke nettets potensiale, og det er en skam, sier Jack Kristensen.

Annonse


Annonse