Annonse


Volvo i tvil

Volvo har lenge hatt planer om å legge ut sin IT-virksomhet i et eget selskap, og selv eie en mindre del av selskapet. Valget av samarbeidspartnere har stått mellom de to datagigantene IBM eller CSC. Det nye selskapet vil trolig få omlag 2 000 ansatte og en omseting på over en milliard.

Bremser
Nå har arbeidet stoppet opp. Volvos prosjektleder Lars Hansson sier årsaken er at de forskjellige Volvoselskapene nå er i ferd med å gå gjennom sin IT-strategi.

Det er en lang prosess selskapet nå er oppe i. Samarbeidspartnerne må vurderes. Det må tas stilling til spørsmålet om hvor mye som skal bli igjen av dataavdelingene i Volvo og hvordan det nye selskapet skal organiseres. Til slutt må det legges en strategi for de neste tre til fem årene.

Lysene blinker
Å legge datatjenestene ut av organisasjonen skaper mye strid i Volvo, i følge Gøteborgsposten. Opplysningene benektes imidlertid av konsernledelsen.

Annonse


Andre rykter indikerer bekymring over at uansett hvem som blir samarbeidspartner, så vil det nye dataselskapet jakte på andre storkunder.

British Steel
At en såkalt outsourcing av datatjenestene ikke løser alle problemer viste British Steel for vel en måned siden. Da sprakk samarbeidet med IBM.

Annonse