Annonse


Trondheim på nett

Trondheim Kommune har i samarbeid med Internet Aksess lagt ut byens offisielle ansikt mot nettbrukere i Norge og utlandet.

– Det fins allerede en rekke gode webtjenester for bedrifter oginstitusjoner i Trondheim. Målet med de offisielle by-sidene er ikke å erstatte disse, men å gjøre dem lettere tilgjengelig, sier Ingolffson.

Samle all informasjon
– Vi ønsker å samle all informasjon om Trondheim i et oversiktlig system, gruppert i fem hovedkategorier: kunnskap, næringsliv, kultur, reiseliv og kommune, opplyser Ingolffson.

Næringslivsavdelingen i Trondheim kommune har siden oktober 1995 arbeidet med å samle Trondheim by på Internet under en felles paraply.

Annonse


Åpen for etablering
– Vi har satset på Internett for å vise resten av Norge hvor velegnet Trondheim er for etablering og investering, sier næringslivsdirektør Trygve Gudde i Trondheim kommune.

På grunn av dette har kommunen lagt ut omfattende informasjon på internettsidene om støtteordninger for næringslivet.

Først ute?
Internet Aksess står for design og teknisk tilrettelegging av bysidene. Trondheimsfirmaet la for to år siden ut den første store norske byguiden på nettet i samarbeid med reiselivet i Trondheim. Byguiden inngår nå i Trondheim Kommunes Internett-satsning.

Trondheim bys offisielle nettsider finner du på:http://crossroads.trondheim.com.

Annonse