Annonse


Video i vinden

David Normann fra First Virtual Corporation i California ble interjuvet av Telenor Bedrifts Trond Bergersen på direkte overføring på EIUF’s andre dag.

EIUF er det internasjonale forumet for ISDN-brukere, og har en konferanse i Stavanger fra mandag til onsdag.

Møtepunktet
Bergersen presenterte også Møtepunktet, der flere brukere kan koble seg på samme videokonferanse og også utveksle datafiler. Trond Bergersen i Stavanger, David Normann fra California og Videoservers Europasjef Phil Keenan fra London, delte på presentasjonen.

Alltid tilgjengelig
Og er det ISDN-konferanse, så går demonstrasjonene live. Normann gjorde oppmerksom på at han stilte uten slips: Klokka var ett på natta lokal tid i California, og han hadde lettet på antrekket.

Annonse


– Det er et mulig problem med videokonferanser: Du er tilgjengelig. Jeg får henvendelser til alle døgnets tider.

Nytt marked
– Det er interessant at markedet vokser, men det er vekstraten som er det mest interessante, sa Normann

I år 2000 vil det være 300.000 gruppesystem ifølge Gartner Group.

Han regnet med at Intels MMX multimediaprosessor og det at Microsoft gir bort programvare for videokonferanser vil øke omsetningen ytterligere.

Ledelse
– Hvis en bedrift skal lykkes i å ta i bruk videokonferanser er det viktig at ledelsen i selskapet tar tak og forteller at de har tro på teknologien, sier regionsansvarlig for Skandinavia i Tandberg, Kristin Blix.

– Ledelsen må fortelle at verktøyet skaper gode kunderelasjoner, sparer tid og er lett å bruke. Det er et verktøy som kan gi rask kompetansespredning.

Politikerne gjør det
Statssekretær i Næringsdepartement Nils Amund Røhne deltok også på videokonferansen. Flere politikere har etterhvert tatt teknologien i bruk.

Supplement
– Jeg tror videokonferanser kan bli et viktig supplement for vanlige møter, men ikke kan erstatte dem, sa Røhne.

Som det også ble sagt:
– Det tok faksmaskinen ti år å bli akseptert.Det vil ta lengre tid før det blir helt vanlig med videokonferanser.

Annonse